Mariehønens årshjul

Mariehønens årshjul er inddelt i tre læreplansmoduler.

Mariehønens årshjul er bygget op omkring de traditionelle højtider, faste tilbagevendende traditioner og nye læreplansaktiviteter, som alle tager udgangspunkt i børnenes interesser, behov og læring.

Læs mere om årets gang i vores læreplaner