Forældrebestyrelsen

Her kan du læse lidt om bestyrelsen og se referater fra bestyrelsesmøderne.

Mariehønens bestyrelse består udover lederen af 7 forældrerepræsentanter valgt blandt forældrene på forældremødet i efteråret samt 3 medarbejderrepræsentanter, valgt blandt de fastansatte medarbejdere. Bestyrelsen mødes 4 til 6 gange årligt hvor de drøfter Mariehønens pædagogiske overordnede principper, budgetter, arrangementer, lærerplaner mm.

Styrelsesvedtægt

Forretningsorden

Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesreferat 2016-08-22

9. september 2016
Bestyrelsesreferat 2016-08-22
Hent dokument

Bestyrelsesreferat 2016-06-01

9. september 2016
Sidste møde inden sommerferien.
Hent dokument

Bestyrelsesreferat 2016-01-21

9. september 2016
Første møde i år.
Hent dokument